Zastavování cyklování programu podruhé

Patrik
Příspěvky: 122
Registrován: 02 dub 2020, 09:58
Reputation: 0

Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od Patrik » 23 čer 2020, 09:52

Ahoj,

již jednou jsem zde řešil můj problém s tím, že se mně zastaví po nějaké době (někdy po pár hodinách, někdy to trvá klidně 3-4 dny) samovolně cyklus programu a já opravdu nevím proč. Zkusil jsem to řešit kompletně přeprogramováním (podstatně lepším řešením než minule, zkusil jsem napájet Arduino samostatným (5 V zdrojem přes USB port), neboť jsem měl podezření buď na přehřátí samotného stabilizátoru, který jsem si v obvodu sestavil, který mně činí z 12 V 9 V konstantní, (nebo na jeho nesprávnou funkci, možná z důvodu poklesu vstupního napětí při sepnutí relé a připojení zátěže) - ovšem tím to tedy nebude.

Dle udaných důvodů se někdy stalo, že se cyklus zastavil, kdy přestala blikat žlutá LED dioda úplně (mám tu diodu vlastně zvlášť a pro uživatele kontroluje chod kontroléru Někdy se stalo, že dioda LED žlutá místo blikání (kde vidíte v kódu - v rámci sekund) prostě svítila trvale... Ovšem kontrolér zamrznul... A někdy se stalo, což je nejméně žádoucí, že k zamrznutí kontroléru došlo v cyklu, kdy byl schválený přístup a byl přiveden impulz na relátka a došlo k otevření el. mag. ventilů a došlo k odpočtu (50 s) - tohle je asi nejméně žádoucí - zamrzlo to třeba při 45 vteřinách a pomohl jen restart kontroléru...... Viz kod níže, umažu pouze některé texty a v datové struktuře uživatele (je jich tam 217, pro vzor nechám pouze dva). Budu moc vděčný za každou radu, protože nerad bych restartoval zařízení watchdogem, ale opravdu přišel na skutečný problém... Mě napadá, že by problémem mohl být ten čas.. Ale nemohu ho odstranit, prostě měřím tímto časem, kdy vlastně dojde k restartu hodnot (tzn. odblokování karet a přiřazení času přístupu zpět na výchozí hodnotu, tj. 50s). Dále viz kód. Budu opravdu vděčný za každou radu.

Používám Arduino Mega 2560, klon.

Kód: Vybrat vše

#include <TimeLib.h> // Time library
#include <SPI.h> // SPI library
#include <Wire.h> // Include Wire.h to control I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Download & include the code library can be downloaded below
//#include <EEPROM.h>
#include <avr/pgmspace.h>  //PROGMEM LIBRARY
#include <avr/wdt.h>    //MEMORY (FREE RAM)

// Definig the relay pin
#define RELAY_IN1 32
#define RELAY_IN2 30
#define RELAY_IN3 31
#define RELAY_IN4 33

// LED
byte LED_RED = 53;
byte LED_YELLOW = 52;
byte LED_BLUE = 48;

//Cyklus
byte a = 0; // pro hledani karty
byte b = 0; // cas pro cyklus (meni se, cas)
byte w = 0; // pro cyklus schvaleno
byte d = 0; // pro nulovani hodnot

//texty LCD
byte text = 0;

// BEEPER
byte BEEP_BEEP = 25;

// BUTTON
byte vyp = 6;
byte button = HIGH;

// MINUTES
int minuty = 778;
byte pocet_dnu = 0;

boolean nebyl_tam = 0; //Pro zamitnuti

// variables of times
int h,m,s;
int set_hours=00;
int set_minutes=00;
int set_seconds=00;
int secs=1000;

// LCD display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); // Initialize LCD Display at address 0x27
// Pohyblivy napis schvaleno
char array1[17] = "  Schvaleno   ";//the string to print on the LCD
byte tim = 100; //the value of delay time

// RFID reader
#define MAX_BITS 100        // max number of bits 
#define WEIGAND_WAIT_TIME 1   // time to wait for another weigand pulse. 
 
unsigned char databits[MAX_BITS]; //
unsigned char bitCount;       // number of bits currently captured
unsigned char flagDone;       // goes low when data is currently being captured
unsigned int weigand_counter;    // countdown until we assume there are no more bits
 
unsigned long facilityCode= 0;    // decoded facility code
unsigned long cardCode=0;      // decoded card code

// pro zobrazovani nactenych bitu RFID cteckou
// interrupt that happens when INTO goes low (0 bit)
void ISR_INT0() {
 Serial.print("0");  // uncomment this line to display raw binary
 bitCount++;
 flagDone = 0;
 weigand_counter = WEIGAND_WAIT_TIME; 
 
}
 
// interrupt that happens when INT1 goes low (1 bit)
void ISR_INT1() {
 Serial.print("1");  // uncomment this line to display raw binary
 databits[bitCount] = 1;
 bitCount++;
 flagDone = 0;
 weigand_counter = WEIGAND_WAIT_TIME; 
}

//Vytvoření struktůry typu Uzivatel
struct Uzivatel {
 const PROGMEM char *jmeno;  // jméno uživatele
 const PROGMEM unsigned long card; //cislo mag. cipu karty
 byte total_time;		// celkovy cas po kterou dobu budou "otevřeny" relátka - výchozí hodnota 50 - mění se
 boolean blokovan;    // karta se zablokuje, pokud uživatel vyčerpá svých 50 s v rámci 13 h (odpovídá těmi 780 minutami.. následne dojde k restartu hodnot a zase se každému uživateli přiřadí 50 s.
 boolean trvale_blokovan; // Administrátorské zablokování karty
};

Uzivatel user []
{
 {"Eduard", 1555578, 50, 0, 0},//0  
 {"xxxxxx", 1363527, 50, 0, 0};//1
};

// nasledujici kody pro kontrolu a zjisteni delky pole
byte length_users = sizeof(user) / sizeof (user[0]);


void setup() {
//relay
Serial.begin(9600); //Serial output

//RFID READER
Serial.println (F("RFID readers"));
// binds the ISR functions to the falling edge of INTO and INT1
attachInterrupt(0, ISR_INT0, FALLING); 
attachInterrupt(1, ISR_INT1, FALLING);
weigand_counter = WEIGAND_WAIT_TIME;


// Initialization of the relay
pinMode (RELAY_IN1, OUTPUT);
pinMode (RELAY_IN2, OUTPUT);
pinMode (RELAY_IN3, OUTPUT);
pinMode (RELAY_IN4, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_IN1, HIGH);
digitalWrite(RELAY_IN2, HIGH);
digitalWrite(RELAY_IN3, HIGH);
digitalWrite(RELAY_IN4, HIGH);

// LED
pinMode(LED_RED, OUTPUT);
pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);
pinMode (LED_YELLOW, OUTPUT);

// Beeper
pinMode(BEEP_BEEP, OUTPUT);
digitalWrite(BEEP_BEEP, HIGH); // High = off

//Button
pinMode (vyp, INPUT);

//Display
lcd.begin (16,2);
 pinMode (2, INPUT);  //DATA0 (INT0)
 pinMode (3, INPUT);  //DATA1 (IN1)
}
 
//Funkce kvuli casu
void printChar()
{
// cas (ktery se zobrazuje na LCD displeji
  Serial.print(h/10);
  
  Serial.print(h%10);
  Serial.print(":");

   Serial.print(m/10);
 
  Serial.print(m%10);

   Serial.print(":");
   
  Serial.print(s/10);
  
  Serial.print(s%10);

  Serial.println ();
}


void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  lcd.clear ();
  Serial.print (F("Pocet uzivatelu je: "));
  Serial.println (length_users);
  for(h=set_hours;h<24;h++)  //hOURS
 {
    for(m=set_minutes;m<60;m++)   //mINUTES
  {
    // navyseni p - pocet minut o +1 vlastne kazdou novou minut
    minuty++;
    Serial.print (F("Minuty po navyseni: "));
    Serial.println (minuty);

    //Nulovani hodnot
    if (minuty == 780){
     lcd.clear ();
     lcd.setCursor (0,0);
     lcd.print (F("Vyckej provadim"));
     lcd.setCursor (0,1);
     lcd.print (F("RESTART HODNOT"));
     digitalWrite (LED_BLUE, HIGH);
     digitalWrite (LED_RED, HIGH);
     digitalWrite (LED_YELLOW, HIGH);
     minuty = 0;
     for (d = 0; d != length_users; d++){
      user[d].total_time = 50;
      user[d].blokovan = 0;
     }
     delay (4000);
     digitalWrite (LED_BLUE, LOW);
     digitalWrite (LED_RED, LOW);
     digitalWrite (LED_YELLOW, LOW);
    }
    

      for(s=set_seconds;s<60;s++)   //Seconds
   {
   //Pocita pocet dnu zarizeni v chodu
   if (set_hours == 23 && set_minutes == 59 && set_seconds == 59)
   pocet_dnu++; 
   printChar();
   nebyl_tam = 0;
   digitalWrite (LED_YELLOW, HIGH);
   delay(secs-(millis()%1000));
   digitalWrite (LED_YELLOW, LOW); 

	// TOTO je jen text, který se mění
   if (text >= 0 && text < 6) {
   lcd.clear ();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(F(" SWver.: 03")); 
   Serial.println (F("SWver.: 03"));
   }
   if (text >= 6 && text <11) {
    lcd.clear ();
   lcd.setCursor(0, 0);
   //lcd.print (F("        "));
   lcd.print(F("Zarizeni v chodu"));
   Serial.println (F("Zarizeni v chodu")); 
   }
   if (text >= 11 && text <= 15) {
   lcd.clear ();
   lcd.setCursor(0, 0);
   //lcd.print (F("        "));
   lcd.print (F("D: "));
   Serial.print (F("D: "));
   Serial.println (pocet_dnu);
   lcd.setCursor (4,0);
   lcd.print (pocet_dnu);
   
   lcd.setCursor (8, 0);
   lcd.print(h/10);
   lcd.print(h%10);
   lcd.print(F(":"));
   lcd.print(m/10);
   lcd.print(m%10);
   lcd.print(":");
   lcd.print(s/10);
   lcd.print(s%10); 
   }
   text++;
   if (text > 15)
   text = 0;
   
   
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(F("Pocet minut: ")); 
   lcd.setCursor(13, 1);
   lcd.print (minuty);
   Serial.print (F("Pocet minut: "));
   Serial.println (minuty);
 /* lcd.setCursor (8, 0);
 lcd.print(h/10);
 lcd.print(h%10);
 lcd.print(F(":"));
 lcd.print(m/10);
 lcd.print(m%10);
 lcd.print(":");
 lcd.print(s/10);
 lcd.print(s%10); */
 
 if (!flagDone) {
  if (--weigand_counter == 0)
   flagDone = 1; 
 } 
 
 // if we have bits and we the weigand counter went out
 if (bitCount > 0 && flagDone) {
  unsigned char i;
 
  Serial.print(F("Read "));
  Serial.println(bitCount);
  Serial.print(F(" bits. "));
 
  if (bitCount == 35) {
   // 35 bit HID Corporate 1000 format
   // facility code = bits 2 to 14
   for (i=2; i<14; i++) {
     facilityCode <<=1;
     facilityCode |= databits[i];
   }
  Serial.println (facilityCode);
   
 
   // card code = bits 15 to 34
   for (i=14; i<34; i++) {
     cardCode <<=1;
     cardCode |= databits[i];
   }
   printBits();
  }
  else if (bitCount == 26) {
   // standard 26 bit format
   // facility code = bits 2 to 9
   for (i=1; i<9; i++) {
     facilityCode <<=1;
     facilityCode |= databits[i];
   }
 Serial.println (facilityCode);
   // card code = bits 10 to 23
   for (i=3; i<25; i++) {
    Serial.print (F("I: "));
     Serial.println (i);
     Serial.print (F("Databits: "));
     Serial.println (databits [i]);
     Serial.print (F("CARDCODE: "));
     Serial.println (cardCode);
     
     cardCode <<=1;
     cardCode |= databits[i];

   }
   printBits();
  }
  else {
   // you can add other formats if you want!
   // Serial.println("Unable to decode."); 
  }
 
   // cleanup and get ready for the next card
   bitCount = 0;
   facilityCode = 0;
   cardCode = 0;
   for (i=0; i<MAX_BITS; i++) 
   {
    databits[i] = 0;
   }
 }   
 }
set_seconds=00;
  }
set_minutes=00;
}
set_hours=00;
}

void printBits() {
   Serial.print(F("FC = "));
   Serial.print(facilityCode);
   Serial.print(F(", CC = "));
   Serial.println(cardCode);
 
for (a = 0; a != length_users; a++){
  
  if (cardCode == user[a].card){
   Serial.println(F("Autorizace OK"));
   Serial.print (F("Uzivatel: "));
   Serial.println (user[a].jmeno);
   nebyl_tam = 1;

   if (user[a].blokovan == 1){
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print (F("Prekrocen denni"));
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print (F("limit."));
   Serial.println (F("Prekrocen denni limit"));
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   delay (100);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   delay (100);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (2000);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print (F("Reset bude za: "));
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print (780 - minuty);
   lcd.setCursor (4, 1);
   lcd.print (F("minut."));
   delay (5000);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   break;
   }
   else if (user[a].trvale_blokovan == 1) {
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print (F("Karta byla"));
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print (F("zablokovana."));
   Serial.println (F("Karta byla zablokovana."));
   delay (200);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (200);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   delay (200);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (200);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, LOW);
   delay (200);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   digitalWrite (BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (200);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   delay (2000);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print (F("Kontaktuj admin."));
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print (F("xxx"));
   delay (2000);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print (F("Jmeno: "));
   lcd.setCursor (8, 0);
   lcd.print (user[a].jmeno);
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print (F("ID: "));
   lcd.setCursor (5, 1);
   lcd.print (user[a].card);
   delay (5000);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   break;
   }
   else {
   b = user[a].total_time;
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   for (int positionCounter1 = 0; positionCounter1 < 16; positionCounter1++)
  {
   digitalWrite (LED_BLUE, HIGH);
   lcd.print(array1[positionCounter1]); // Print a message to the LCD.
   delay(tim);             //wait for 250 microseconds
  }
  // zde na displeji se zobrazi napis cepuj a pod nim jmeno daneho uzivatele
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(F("Cepuj: "));
  Serial.println (F("Cepuj: "));
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print (F("        "));
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print (user[a].jmeno);
  
  //Cyklus, pro odpocet cepovani
  for (w = b; w > 0; w = w - 1) {
   digitalWrite(RELAY_IN1, LOW);
   digitalWrite(RELAY_IN2, LOW);
   digitalWrite(RELAY_IN3, LOW);
   digitalWrite(RELAY_IN4, LOW);
   digitalWrite (LED_BLUE, HIGH);

  // Vypis casu na LCD displej, prvni podminka je kvuli casu < 10 s
  if (w < 10) {
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print (F("        "));
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print (F("Cepuj: "));
  lcd.print (w);
  Serial.println (w); 
  }
  else {
   lcd.setCursor (7,1);
   lcd.print (w);
   Serial.println (w); 
  }

 user[a].total_time = w;

  if (user[a].total_time == 1)
  user[a].blokovan = 1;

  button = digitalRead (vyp);
  if (button == LOW) //bylo tu LOW (ted tu dam high pro test)
  {
   lcd.setCursor (0,0);
   lcd.print (F("        "));
   lcd.setCursor (3,0);
   lcd.print (F("!Ukonceno!"));
   Serial.print (F("Ukonceno zmacknutim tlacitka"));

   digitalWrite (LED_YELLOW, HIGH);
   delay (300);
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   delay (300);
   digitalWrite (LED_BLUE, HIGH);
   delay (300);
   digitalWrite (LED_YELLOW, LOW);
   delay (300);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
   delay (300);
   digitalWrite (LED_BLUE, LOW);
   delay (300);
   break;
  }

  delay (1000);
  }
  digitalWrite (LED_BLUE, LOW);
  digitalWrite(RELAY_IN1, HIGH);
  digitalWrite(RELAY_IN2, HIGH);
  digitalWrite(RELAY_IN3, HIGH);
  digitalWrite(RELAY_IN4, HIGH);
   
  }
  }
}
 if (nebyl_tam == 0)
  {
   lcd.clear();
   digitalWrite (LED_RED, HIGH);
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print (F("Zamitnuto"));
   Serial.println (F("Uzivatel zamitnut"));
   digitalWrite(BEEP_BEEP, LOW);
   delay(200);
   digitalWrite(BEEP_BEEP, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(BEEP_BEEP, LOW);
   delay(200);
   digitalWrite(BEEP_BEEP, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(BEEP_BEEP, LOW);
   delay(200);
   digitalWrite(BEEP_BEEP, HIGH);
   delay (2000);
   lcd.clear ();
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print (F("ID: "));
   lcd.setCursor (5, 1);
   lcd.print (cardCode);
   delay (10000);
   digitalWrite (LED_RED, LOW);
  }
  lcd.clear ();
}

ondraN
Příspěvky: 344
Registrován: 08 srp 2019, 20:01
Reputation: 1

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od ondraN » 23 čer 2020, 11:12

A zkusil jsi i jiné arduino? U levného čínského klonu bych hledal problém i zde.

Patrik
Příspěvky: 122
Registrován: 02 dub 2020, 09:58
Reputation: 0

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od Patrik » 23 čer 2020, 11:19

Nezkusil. Tento klon mám z Arduina shop.cz. Mám ještě jeden ten stejný klon, ale ten jsem nakupoval z Aliexpressu... Tak to zkusím vyměnit a uvidíme. Co kód? Zdá se ti v pořádku?

Patrik
Příspěvky: 122
Registrován: 02 dub 2020, 09:58
Reputation: 0

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od Patrik » 23 čer 2020, 17:45

Na zahraničním fóru jsem se dočetl, že by mohl být problém při sepnutí relatek (že dostane asi arduino nějaký proudový impulz a přestane pracovat). Relatka spinaji další okruh a to 12 V na elektromagnetické ventily. Mám 4 Relatka a všechny zapojené. (4 ventily - jeden externí zdroj 12 V, 8 A.... Relé napájím že zdroje 5V, 800mA, a do Arduina vedou pouze řídící impulzy k sepnutí a rozepnuti relatek. Setkal se někdo s tím? Myslíte, že by to mohl vyřešit pull up rezistor?


Patrik
Příspěvky: 122
Registrován: 02 dub 2020, 09:58
Reputation: 0

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od Patrik » 23 čer 2020, 18:26

Nebo spíš využít ten kondenzátor, jak píše, že mu to pomohlo? Máte někdo nějaké zkušenosti s tímto? A kde tento kondenzátor paralelně připojit? Pochopil jsem, že paralelně k elektromagnetickému ventilu. Již zde mám zpětnou diodu, možná by to mohlo pomoci?

kiRRow
Příspěvky: 534
Registrován: 07 kvě 2019, 07:03
Reputation: 2
Bydliště: Opava

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od kiRRow » 23 čer 2020, 18:29

Tak postupně, logicky.
Program se zacykluje :
1) Program to tak nařizuje ... while(1) ... nebo nekonečné čekání na odpověď nějkého modulu ... zacyklení omylem
2) Program se dostane někam, kde nemá, nebo neví kam skočit
- Kolize v operační paměti ... procesor sám sobě přepíše data a skončí pak někde jinde
- Někdy se mohou bít knihovny mezi sebou, třeba pokud obě používají společný registr
- Fragmentace paměti, přetečení stacku
- Pokles napětí způsobí nekorektní chování procesoru, buď se někde nějaká ta jednička z operační paměti vytratí, nebo se někde nezapíše
- Rušení na vedení podsouvá procesoru vadná data
- Výrobní vada, nebo jinak poškozený kousek operační paměti

---
napadá ještě někoho něco ?

Patrik
Příspěvky: 122
Registrován: 02 dub 2020, 09:58
Reputation: 0

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od Patrik » 23 čer 2020, 18:41

:-D děkuji, zatím zkouším výměnu za jine arduino.. Zatím to běží 5 hodin a bez problémů.. Uvidíme, co bude dál.. Pokud to pojede týden v kuse, tak bude zcela jistě problém v tom předešlém Arduinu. Pokud ne, vyzkouším ten kondenzátor.. Nezdá se mi, že bych měl blbě zapsaný kód a nezdá se mně ani nikterak složitý.

pavel1tu
Příspěvky: 1609
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 1
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od pavel1tu » 23 čer 2020, 22:15

Samotné Arduino bez relátek a bez ventilů běží ?
Já bych v první řadě vyhodnotil, zda je chyba v Arduinu, nebo v periferiích (ovlivňují to periferie).

Je to těžké, Arduino je zajímavá hračka, ale je náchylné na rušení v napájení,
zaráží mne, že většina lidí vůbez netuší jak odrušit cívku relátka, popřípadě že větší elektroventil zaruší i jiné DC napětí než z kterého je napájen, buď souběhem kabelů nebo úplně nulovém odrušení jednotlivých zdrojů.
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE
Pavel1TU

Patrik
Příspěvky: 122
Registrován: 02 dub 2020, 09:58
Reputation: 0

Re: Zastavování cyklování programu podruhé

Příspěvek od Patrik » 25 čer 2020, 12:19

Zkusil jsem vyměnit Arduino, vše funguje podstatně déle.. Akorát.. Po 2 dnech a pár hodin místo blikání žluté LED diody tato dioda svítí trvale.. Proč ale to nevím.. Viz kód.. Program funguje normálně, po načtení karty se provede I sepnutí těch relatek a rozsvícení modré led diody... Vše funguje... (zatím) akorát jsou problémy v tomhle - proč zůstala žlutá Led dioda svítít trvale, ačkoliv měla blikat? A blikala? Dále, na displeji se zobrazuje jen písmeno S místo toho, aby se na displeji zobrazoval text, který má... Proč nevím... (asi to uvazlo ve stavu, kdy to mělo psát schváleno viz array1 píše vlastně schváleno zleva doprava).. Tzn. Jako by displej uvaznul v tom cyklu.. Jinak mám relé modul, tak jsem předpokládal, že nějaké odruseni bude již integrovano v tomto modulu... Dále k těm elektromagnetickým ventilu pve 12 V okruhu mma zapojenou paralelně diodu, pak to jde do relatek.. Myslíte, že bych měl dodat ještě paralelně ten kondenzátor? Proč dochází k rušení toho displeje? Nebo proč se tam zobrazí jen písmeno S? Dále dodám, že mám 80 % vodicu stíněných.. Co není stiněne je jen pár desítek centimetrů vodicu, které vedou ze zdroje 12 V k plosnemu spoji a pojistkam (pro jednotlivé El. Mag ventily, přídavného napájení 800mA pro displej (že by byl problém kvůli toho?) a napájení Arduina (to je teď ale na zkoušku napájeno zvlášť z 5 V zdroje a vodič je stíněný.. JO, jinak samotné Arduino je za plechovým uzemnenym krytem... Tzn. Od výstupu z relatek je vše ve stíněných vodičích (12 V větev pro elektromag. ventily - samozřejmě je to územněno). Vodiče k displeji jsou také stiněne a územněné a to samé k signalizačním LED diodam... Vlastně není územněno jen pár vodicu 10 cm, jak jsem psal k plosnemu spojí z 12 V zdroje, kde jsou jednotlivé pojistky pro každé El. Mag ventily, pak pojistka pro 800mA zdroj pro přídavné 5 V napájení a napájení Arduina... ( nyní mimo provoz) zde byl ještě obvod ke stabilizaci napětí z 12 V na 9 V. Pak jde asi 20 centimetrů nestinenych vodicu na relatka k přivedeni 12 V. Ještě nejsou stiněne vodiče k Rfid čtečce.. Tzn asi metr a půl. Myslíte, že by toto byl takový problém? JAK píši tak Arduino je pod plechovým mrizkovanym krytem.. Všechny řídici signály I napájeni z výstupu Arduina je územněné... Kromě té Rfid čtečky... A napájení 12 v pro vstup do relatek jde nad plechovým krytem... Já si také říkal, jestli náhodou se proste nenaindukuje nějaké napětí na Tech 4 vodičích které řídí spínání relatek.. Délka sotva 10 cm.. Jo.. Jinak ten displej je vzdálen od Arduina a Elektro mág ventilu asi 3 metry.. Leží na plechovém krytu zařízení, kde kryt je také uzemeny.. Navíc je displej namontovany do plastové krabičky kde vnitřek této krabičky je také z hliníkové fólie a ta je také územněna..
Naposledy upravil(a) Patrik dne 25 čer 2020, 12:44, celkem upraveno 3 x.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host