Automaticke dvirka na cas

Odpovědět
pesek13
Příspěvky: 1
Registrován: 01 říj 2017, 14:18
Reputation: 0

Automaticke dvirka na cas

Příspěvek od pesek13 » 01 říj 2017, 15:18

Dobry den.pokousim se sestavit dvirka ktere se budou otvirat a zavirat ve stanoveny cas.pouzivam desku mega2560, RTC DS3231,Teplotní senzor DS18B20 a rele modul.Rele ovlada motorek na 12V.Musim mit nekde v kodu chybu,prochazel jsem to x krat ale nevidim to , rele se zapnou ale nevypnou ve stanoveny cas. Je to muj prvni projekt temer cely kod jsem seskladal z prikladu. dekuji za pomoc

Kód: Vybrat vše

#include <OneWire.h>      // TEPLOTNI SENZOR
#include <DallasTemperature.h> // TEPLOTNI SENZOR
#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68


// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val){
  return( (val/10*16) + (val%10) );
}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val){
  return( (val/16*10) + (val%16) );
}
const int pinCidlaDS = 30;   // nastavení čísla vstupního pinu

int TEPLO = 1;         // NASTAVENI PROMENE 
int MRAZ = 10 ;        // DIODA MRAZU CISLO PINU

OneWire oneWireDS(pinCidlaDS); // vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS); // vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature

void setup(){
 
 
senzoryDS.begin();      // zapnutí komunikace knihovny s teplotním čidlem
OneWire oneWireDS(pinCidlaDS); // vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS); // vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature

  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  // NASTAVENI RTC 3231:
  // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
  // setDS3231time(00,30,0,1,17,9,17);
}
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year){
  // sets time and date data to DS3231
  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
  Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
  Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
  Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
  Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
  Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
  Wire.write(decToBcd(month)); // set month
  Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
  Wire.endTransmission();
}
void readDS3231time(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year){
  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
  // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
  *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
  *minute = bcdToDec(Wire.read());
  *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
  *month = bcdToDec(Wire.read());
  *year = bcdToDec(Wire.read());
}
void displayTime(){
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  // retrieve data from DS3231
  readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  // send it to the serial monitor
  Serial.print(hour, DEC);
  // convert the byte variable to a decimal number when displayed
  Serial.print(":");
  if (minute<10){
    Serial.print("0");
  }
  Serial.print(minute, DEC);
  Serial.print(":");
  if (second<10){
    Serial.print("0");
  }
  Serial.print(second, DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(dayOfMonth, DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(month, DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(year, DEC);
  Serial.print(" Day of week: ");
  switch(dayOfWeek){
    case 1:
      Serial.println("Nedele");
      break;
    case 2:
      Serial.println("Pondeli");
      break;
    case 3:
      Serial.println("Utery");
      break;
    case 4:
      Serial.println("Streda");
      break;
    case 5:
      Serial.println("Ctvrtek");
      break;
    case 6:
      Serial.println("Patek");
      break;
    case 7:
      Serial.println("Sobota");
      break;
  }
}

 
void loop() {

senzoryDS.requestTemperatures();

if (senzoryDS.getTempCByIndex(0)<= -5) {
  TEPLO = 0;         //MRZNE
  digitalWrite(MRAZ, HIGH); //DIODA
 }
 
if (senzoryDS.getTempCByIndex(0)>= -4) {
  TEPLO = 1 ;         //NEMRZNE
  digitalWrite(MRAZ, LOW);  //DIODA
 }

 Serial.print("Teplota: ");
 Serial.print(senzoryDS.getTempCByIndex(0));
 Serial.println(" stupnu Celsia");displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,

byte s, m, h, dvt, dvm, mesic, r;
readDS3231time(&s, &m, &h, &dvt, &dvm, &mesic, &r);


//LEDEN

if (mesic==1 && dvm<=15 && h == 7 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
}
if (mesic==1 && dvm>=16 && h == 6 && m==45 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
}
if (mesic==1 && dvm<=15 && h == 16 && m==45){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==1 && dvm>=16 && h == 17 && m==15){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//UNOR

if (mesic==2 && dvm<=15 && h == 6 && m==30 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==2 && dvm>=16 && h == 6 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==2 && dvm<=15 && h == 17 && m==35){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==2 && dvm>=16 && h == 18 && m==5) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//BREZEN

if (mesic==3 && dvm<=15 && h == 6 && m==30 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==3 && dvm>=16 && h == 6 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==3 && dvm<=15 && h == 17 && m==35){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==3 && dvm>=16 && h == 18 && m==5) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//DUBEN

if (mesic==4 && dvm<=15 && h == 5 && m==30 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==4 && dvm>=16 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==4 && dvm<=15 && h == 20 && m==10){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==4 && dvm>=16 && h == 20 && m==40){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//KVETEN

if (mesic==5 && dvm<=15 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==5 && dvm>=16 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==5 && dvm<=15 && h == 20 && m==50) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==5 && dvm>=16 && h == 21 && m==2) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//CERVEN

if (mesic==6 && dvm<=15 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==6 && dvm>=16 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==6 && dvm<=15 && h == 21 && m==25) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==6 && dvm>=16 && h == 21 && m==25) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//CERVENEC

if (mesic==7 && dvm<=15 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==7 && dvm>=16 && h == 5 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==7 && dvm<=15 && h == 21 && m==25) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==7 && dvm>=16 && h == 21 && m==25){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//SRPEN

if (mesic==8 && dvm<=15 && h == 5 && m==5 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==8 && dvm>=16 && h == 5 && m==20 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==8 && dvm<=15 && h == 21 && m==5) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==8 && dvm>=16 && h == 20 && m==45){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//ZARI

if (mesic==9 && dvm<=15 && h == 5 && m==40 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==9 && dvm>=16 && h == 5 && m==50 && TEPLO == 1) {
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==9 && dvm<=15 && h == 20 && m==5) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==9 && dvm>=16 && h == 8 && m==58) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
}

//RIJEN

if (mesic==10 && dvm<=15 && h == 6 && m==15 && TEPLO == 1) {
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==10 && dvm>=16 && h == 6 && m==30 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==10 && dvm>=1 && h == 14 && m==50){
 digitalWrite(6, LOW);  // rozepneme
  digitalWrite(5, LOW);  // rozepneme
  Serial.println("ZAVIRAM");
} 
if (mesic==10 && dvm>=16 && h == 18 && m==35) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

//LISTOPAD

if (mesic==11 && dvm<=15 && h == 6 && m==1 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==11 && dvm>=16 && h == 6 && m==30 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==11 && dvm<=15 && h == 17 && m==5) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==11 && dvm>=16 && h == 16 && m==45){
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
//PROSINEC

if (mesic==12 && dvm<=15 && h == 6 && m==45 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==12 && dvm>=16 && h == 7 && m==10 && TEPLO == 1){
 Serial.println("OTVIRAM");
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
} 
if (mesic==12 && dvm<=15 && h == 16 && m==35) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 
if (mesic==12 && dvm>=16 && h == 16 && m==35) {
 Serial.println("ZAVIRAM");
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
} 

 


delay(29000);


  
 }

seta1J
Příspěvky: 29
Registrován: 02 říj 2017, 04:32
Reputation: 0

Re: Automaticke dvirka na cas

Příspěvek od seta1J » 04 říj 2017, 06:28

Ahoj,
myslím, že vhodné by bylo např. časy otvírání (zavírání) dát do 2 polí float (na 0 pozici=leden, ...) , čas psát třeba jako 7,15 (7hodin 15 minut), otvírání (zavírání) volat jako void otvírání, ... .
Bylo by to přehlednější.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti