RTC DS3231 nastavení času přes esp8266

Odpovědět
vanyj
Příspěvky: 6
Registrován: 20 říj 2017, 15:03
Reputation: 0

RTC DS3231 nastavení času přes esp8266

Příspěvek od vanyj » 21 úno 2019, 21:02

ahoj
jen tak pro inspiraci. Trochu jsem si to počeštil, abych tomu rozuměl.

Kód: Vybrat vše

// nastavení hodin přes internet
//esp8266 zapojení: ds3231: SDA-D2, SCL-D1

#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#include <avr/pgmspace.h>
#endif


#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h> 
#include <RtcDS3231.h>
RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))

const char ssid[] = "x x x x x"; // název wifi
const char pass[] = "x x x x x";    // heslo wifi

// NTP Servers:
static const char ntpServerName[] = "us.pool.ntp.org";
//static const char ntpServerName[] = "time.nist.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-a.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-b.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-c.timefreq.bldrdoc.gov";

const int timeZone = 1;   // Central European Time
//const int timeZone = -5; // Eastern Standard Time (USA)
//const int timeZone = -4; // Eastern Daylight Time (USA)
//const int timeZone = -8; // Pacific Standard Time (USA)
//const int timeZone = -7; // Pacific Daylight Time (USA)


WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // místní port pro poslech UDP paketů

time_t getNtpTime();
void digitalClockDisplay();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 delay(250);
 Rtc.Begin();
 Serial.println("Čas NTP TEST");
 Serial.print("Připojování k ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, pass);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println(" ");
 Serial.print("IP číslo přidělené DHCP je ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.println("Spuštění UDP");
 Udp.begin(localPort);
 Serial.print("Místní port: ");
 Serial.println(Udp.localPort());
 Serial.println("čekám na synchronizaci");
 setSyncProvider(getNtpTime);
 //setSyncInterval(300);
 if(timeStatus() != timeNotSet){
  digitalClockDisplay();
  Serial.println("zde je další způsob, jak nastavit rtc");
   time_t t = now();
   char d_mon_yr[12];
   snprintf_P(d_mon_yr, countof(d_mon_yr), PSTR("%s %02u %04u"), monthShortStr(month(t)), day(t), year(t));
   Serial.println(d_mon_yr);
   char tim_set[9];
   snprintf_P(tim_set, countof(tim_set), PSTR("%02u:%02u:%02u"), hour(t), minute(t), second(t));
   Serial.println(tim_set);
   Serial.println("Nyní je čas nastavit rtc");
   RtcDateTime compiled = RtcDateTime(d_mon_yr, tim_set);
    printDateTime(compiled);
    Serial.println("");

    if (!Rtc.IsDateTimeValid()) 
  {
    //Společné příciny:
     // 1) když jste poprvé spustili a zařízení ještě nebylo spuštěno
     // 2) je baterie na zařízení nízká nebo dokonce chybí

    Serial.println("RTC ztratila potvrzení v DateTime!");

    // následující řádek nastaví RTC na datum a čas, kdy byl tento náčrt kompilován také obnoví platný příznak, pokud nená zařízení Rtc problém

    
  }
   Rtc.SetDateTime(compiled);
   RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
  if (now < compiled) 
  {
    Serial.println("RTC je starší než kompilace time! (Aktualizace DateTime)");
    Rtc.SetDateTime(compiled);
  }
  else if (now > compiled) 
  {
    Serial.println("RTC je novější než kompilace time. (to se očekává)");
  }
  else if (now == compiled) 
  {
    Serial.println("RTC je stejná jako kompilace time! (neočekává se, ale vše je v pořádku)");
  }

  // nikdy nepředpokládej, že jste naposledy nakonfigurovali Rtc stačí je vyčistit do potřebného stavu
  Rtc.Enable32kHzPin(false);
  Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone); 
}

}

//time_t prevDisplay = 0; // kdy byly zobrazeny digitální hodiny

void loop()
{
 if (!Rtc.IsDateTimeValid()) 
  {
    // Společné příčiny:  baterie v zařízení je nízká nebo dokonce chybí a síťová šňůra byla odpojena
    Serial.println("RTC ztratil potvrzení v DateTime!");
  }
  
  Serial.println("připravený dostat datum");

  RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
  printDateTime(now);
  Serial.println();
  delay(60000);
 
}

void digitalClockDisplay()
{
 // digitální hodiny zobrazení času
 Serial.print(hour());
 printDigits(minute());
 printDigits(second());
 Serial.print(" ");
 Serial.print(day());
 Serial.print(".");
 Serial.print(month());
 Serial.print(".");
 Serial.print(year());
 Serial.println();
 
}

void printDigits(int digits)
{
 // nástroj pro zobrazení digitálních hodin: výtisky před dvojtečkou a vedením 0
 Serial.print(":");
 if (digits < 10)
  Serial.print('0');
 Serial.print(digits);
}

/*-------- NTP code ----------*/

const int NTP_PACKET_SIZE = 48; //Čas NTP je v prvních 48 bajtech zprávy
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; 

time_t getNtpTime()
{
 IPAddress ntpServerIP; // IP adresa serveru NTP

 while (Udp.parsePacket() > 0) ; // odstranit všechny dříve přijaté pakety
 Serial.println("Odeslat žádost NTP");
 // získat náhodný server 
 WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
 Serial.print(ntpServerName);
 Serial.print(": ");
 Serial.println(ntpServerIP);
 sendNTPpacket(ntpServerIP);
 uint32_t beginWait = millis();
 while (millis() - beginWait < 1500) {
  int size = Udp.parsePacket();
  if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
   Serial.println("Získejte odpověď NTP");
   Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // číst paket do vyrovnávací paměti
   unsigned long secsSince1900;
   // převést čtyři byty začínající na místě 40 na dlouhé celé číslo
   secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
   secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
   secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
   secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
   return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  }
 }
 Serial.println("Žádná odpověď NTP :-(");
 return 0; // vrátit 0, pokud nemůžete dostat čas
}

// odešlete požadavek NTP časovému serveru na danou adresu
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
{
 // nastavte všechny bajty v vyrovnávací paměti na hodnotu 0
 memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
 // Inicializujte hodnoty potřebné k vytvoření žádosti NTP
 // (podrobnosti o paktech naleznete v URL výše)
 packetBuffer[0] = 0b11100011;  // LI, Version, Mode
 packetBuffer[1] = 0;   // Vrstva nebo typ hodin
 packetBuffer[2] = 6;   // Interval dotazování
 packetBuffer[3] = 0xEC; // Hodinová přesnost
 // 8 bajtů, nula pro kořenové zpoždění a kořenovou disperzi
 packetBuffer[12] = 49;
 packetBuffer[13] = 0x4E;
 packetBuffer[14] = 49;
 packetBuffer[15] = 52;
 // všechny pole NTP byly nyní zadány
 // můžete odeslat paket požadující časovou značku:
 Udp.beginPacket(address, 123); //Požadavky NTP jsou k portu 123
 Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
 Udp.endPacket();
}

void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
{
  char datestring[20];

  snprintf_P(datestring, 
      countof(datestring),
      PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
      dt.Day(),
      dt.Month(),
      dt.Year(),
      dt.Hour(),
      dt.Minute(),
      dt.Second() );
  Serial.print(datestring);
}

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host