I2C OLED s řadičem SSD1306

Uživatelský avatar
kiRRow
Příspěvky: 880
Registrován: 07 kvě 2019, 07:03
Reputation: 0
Bydliště: Opava

Re: I2C OLED s řadičem SSD1306

Příspěvek od kiRRow » 03 čer 2022, 15:17

Ta dvojtečka co se tam vypálila, tak blikala - třeba to má vliv. Zahrej si na něm tetris :lol:
Obrázek : https://ctrlv.cz/ulsl
Potřebuješ: rotační enkodér, a nějaké knihovny. Nebo si ten program uprav na tlačítka. Zapojení se dá okoukat z obrázku.
Víceméně jsem si jen hrál, v kódu můžou být chyby, nesmysly, bugy

Kód: Vybrat vše

#include <ClickEncoder.h>
#include <TimerOne.h>
#include <U8glib.h>

U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);

#define bW 4
#define bH 4
#define ROW 23
#define COL 10
#define bOffX 1
#define bOffY 33
#define nextX 4
#define nextY 4
#define bP 3

#define DOWN_SCORE 1+1*lvl

int board[ROW][COL];


boolean isStarted = 0;
//long int lastTick = 0;
unsigned long int gameTime = 0;

unsigned long int score = 0;
unsigned int lines = 0;
int lvl = 0;

int gameSpeed = 1000;
boolean gameOver = 1;

//unsigned int IBlock[4] = {0x4444,0x0F00,0x2222,0x00F0};
unsigned int IBlock[4] = {0x4444,0x0F00,0x4444,0x0F00};
unsigned int JBlock[4] = {0x2260,0x4700,0x3220,0x0710};
unsigned int LBlock[4] = {0x4460,0x0E80,0xC440,0x2E00};
unsigned int OBlock[4] = {0x6600,0x6600,0x6600,0x6600};
unsigned int SBlock[4] = {0x6C00,0x4620,0x06C0,0x8C40};
unsigned int TBlock[4] = {0x0270,0x4640,0x7200,0x1310};
unsigned int ZBlock[4] = {0xC600,0x2640,0x0C60,0x4C80};

unsigned int nextBlock;
unsigned int activeBlock[4];
int nbR;
int nbID;

int abID;
int abX;
int abY;
int abR;

byte mID;
bool mActive;

ClickEncoder *encoder;
int16_t last, value;

void timerIsr() {
 encoder->service();
}

void setup(void) {
 u8g.setRot90();
 encoder = new ClickEncoder(3, 4, 5, 4);
 Timer1.initialize(1000);
 Timer1.attachInterrupt(timerIsr);
 encoder->setAccelerationEnabled(false);
 last = 0;
 
 abX = 0;
 abY = 0;
 abR = 0;
 //lastTick = millis();
 isStarted = 0;
 gameOver = 1;
 gameSpeed = 1200;

 mID = 0;
 mActive = 0;
 
 randomSeed(analogRead(A0));
 
 delay(500);
}

void loop(void) {
 //if (millis()-lastTick > 15) {
 value += encoder->getValue();

 if (value != last) {
  if(value > last) {
   if(gameOver == 0){
    moveRight();
   }else{
    if(!mActive){
     mID = (mID + 1) % 3;
    }else{
     if(lvl < 9 && mID == 1){lvl++;}
    }
   }
  }else{
   if(gameOver == 0){
    moveLeft();
   }else{
    if(!mActive){
     if(mID == 0){mID = 2;}else{mID = (mID - 1) % 3;}
    }else{
     if(lvl > 0 && mID == 1){lvl--;}
    }
   }
  }
  last = value;
 }
 
 ClickEncoder::Button b = encoder->getButton();
 if (b != ClickEncoder::Open) {
  
  switch (b) {
   //VERBOSECASE(ClickEncoder::Pressed);
   //VERBOSECASE(ClickEncoder::Held)
   //VERBOSECASE(ClickEncoder::Released)
   //VERBOSECASE(ClickEncoder::Clicked)
   case ClickEncoder::Clicked:
    if(gameOver == 0){
     moveRotate();
    }else{
     menuOpen();
     //isStarted = 1;
     //gameOver = 0;
    }
    break;
   case ClickEncoder::Held:
    if(gameOver == 0){
     moveDown();
     score += DOWN_SCORE;
     moveDown();
     score += DOWN_SCORE;
    }
    break;
   case ClickEncoder::DoubleClicked:
     lvl++;
    break;
  }
 }
  u8g.firstPage();
  do {
   draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  //lastTick = millis();
 //}

 if(!gameOver){
 if (millis()-gameTime > (gameSpeed-lvl*100)) {
  moveDown();
  gameTime = millis();
 }
 }

  if(isStarted && gameOver == 0){
   //gameOver = 0;
   score = 0;
   lines = 0;
   isStarted = 0;
   prepareNext();
   createBlock();
  }

}

void menuOpen(){
 if(mID == 0){
  isStarted = 1;
  gameOver = 0;
 }else{
  mActive = !mActive;
 }
}

void drawMenu(){
 if(!mActive || mID == 1){
  u8g.setFont(u8g_font_5x7);
  u8g.setPrintPos(4, 42);
  u8g.print(F("Start"));
  u8g.setPrintPos(4, 52);
  u8g.print(F("Level"));
  u8g.setPrintPos(4, 62);
  u8g.print(F("Score"));
 
  u8g.drawLine(2,42+mID*10,28,42+mID*10);
  if(mActive){
   u8g.drawLine(2,42-8+mID*10,28,42-8+mID*10);
   u8g.drawLine(2,42-7+mID*10,2,42+mID*10);
   u8g.drawLine(28,42-7+mID*10,28,42+mID*10);
  }
 }
}

void drawGUI(void){
 u8g.drawFrame(2, 2, 16, 16);
 u8g.drawFrame(0, 32, COL*bP+2, ROW*bP+2);
 //u8g.drawFrame(0, 0, 32, 100);
 u8g.setFont(u8g_font_7x14);//lvl
 u8g.setPrintPos(22, 15);
 u8g.print(lvl);
 drawScore();
}

void drawScore(){
 u8g.setFont(u8g_font_5x7);//score
 u8g.setPrintPos(1, 28);
 u8g.print(score); 
}

void drawBlock(int x, int y){
 u8g.drawFrame(x ,y , bP, bP); 
}

void drawNextBlock(void){
 int b = 15;
 for(int s=0;s < bW; s++){
  for(int r=0;r < bH; r++){
   if(!bitRead(nextBlock, b)){ b--;continue;}    
    drawBlock(r*bP+nextX, s*bP+nextY);
    b--;
  }
 }
}

void drawBoard(){
 for(int y=0;y < ROW; y++){
  for(int x=0;x < COL; x++){
   if(!board[y][x]){continue;}   
   drawBlock(x*bP+bOffX, y*bP+bOffY);
  }
 }
}

void drawActiveBlock(){
int b = 15;
 for(int s=0;s < bW; s++){
  for(int r=0;r < bH; r++){
   if(!bitRead(activeBlock[abR], b)){ b--;continue;}    
    drawBlock(r*bP+bOffX+abX*bP, s*bP+bOffY+abY*bP);
    b--;
  }
 } 
}

void prepareNext(){
 nbID = random(6);
 nbR = random(3);

 switch(nbID){
  case 0:
   nextBlock = IBlock[nbR];
   break;
  case 1:
   nextBlock = JBlock[nbR];
   break;
  case 2:
   nextBlock = LBlock[nbR];
   break;
  case 3:
   nextBlock = OBlock[nbR];
   break;
  case 4:
   nextBlock = SBlock[nbR];
   break;
  case 5:
   nextBlock = TBlock[nbR];
   break;
  case 6:
   nextBlock = ZBlock[nbR];
   break;
 } 
}

void createBlock(){
abX = 3;
abY = 0;
abR = nbR;
abID = nbID;
 switch(abID){
  case 0:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = IBlock[i];}
   break;
  case 1:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = JBlock[i];}
   break;
  case 2:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = LBlock[i];}
   break;
  case 3:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = OBlock[i];}
   break;
  case 4:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = SBlock[i];}
   break;
  case 5:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = TBlock[i];}
   break;
  case 6:
   for(int i=0; i < 4;i++){activeBlock[i] = ZBlock[i];}
   break;
 }
 
prepareNext();
}

void moveRight(){
 if(notColision(abX+1,abY,abR)){
  abX++;
 }
}

void moveLeft(){
 if(notColision(abX-1,abY,abR)){
 abX--;
 }
}

void moveDown(){
 if(notColision(abX,abY+1,abR)){
 abY++;
 }else{
 lockBlock();
 }
}

void moveRotate(){
 byte kOff = 1;
 if(notColision(abX,abY,(abR + 1) % 4)){
 abR = (abR + 1) % 4;
 }else{
  if(abX <= 0){
   if(notColision(abX+1,abY,(abR + 1) % 4)){
    abX++;
    abR = (abR + 1) % 4;   
   }
  }
  if(abX >= 7){
   if(abID == 0 && abX == 8){kOff = 2;}
   if(notColision(abX-kOff,abY,(abR + 1) % 4)){
    abX -= kOff;
    abR = (abR + 1) % 4;
   }
  }
 }
}

void lockBlock(){
 int b = 15;
 int fullRowCounter = 0;
 for(int s=0;s < bW; s++){
  for(int r=0;r < bH; r++){
   if(!bitRead(activeBlock[abR], b)){ b--;continue;}
   
   board[abY+s][abX+r] = 1;

   b--;
   if(abY == 0){
    gameOver = 1;
   }
  }
 }
 if(!gameOver){
  for(int y=0;y < ROW; y++){
   boolean isRowFull = true;
   
   for(int x=0;x < COL; x++){
    isRowFull = isRowFull && board[y][x];
   }

   if(isRowFull){
    for(int r = y;r > 1; r--){
     for(int s = 0; s < COL; s++){
      board[r][s] = board[r-1][s];
     }
    }
   score += 10 + (10*fullRowCounter);   
   fullRowCounter++;
   }
  }
  
  createBlock();
 } else {
  eraseGame();
 }
}

boolean notColision(int newX, int newY, int newR){
boolean nocolide = true; 
int b = 15;
 for(int s=0;s < bW; s++){
  for(int r=0;r < bH; r++){
   if(!bitRead(activeBlock[newR], b)){b--; continue;}
   
   if((newX+r >= COL)||(newX+r < 0)){nocolide=false;}
   if(newY+s >= ROW){nocolide=false;}
   if(board[newY+s][newX+r]){nocolide=false;}

   b--;
  }
 }

return nocolide; 
}

void eraseGame(){
 for(int y=0;y < ROW; y++){
 for(int x=0;x < COL; x++){
  board[y][x] = 0;
 }
 }
 gameOver = 1;
 isStarted = 0;
}

void draw(void) {
 /*if(!isStarted){
  drawActiveBlock();  
 }*/
 drawGUI();
 drawScore();
 
 if(gameOver) {
  drawMenu();  
 }else{
  drawActiveBlock();
  drawNextBlock();
  drawBoard();
 }
}

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host