Nextion displey - problém s načtením dat z displeje

Odpovědět
chossecko
Příspěvky: 1
Registrován: 29 čer 2020, 21:00
Reputation: 0

Nextion displey - problém s načtením dat z displeje

Příspěvek od chossecko » 29 čer 2020, 21:39

Dobrý den, potřeboval bych pomoc s načtením hodnot z displeje, načtení se provadí pomocí funkce getText - té jako parametr předávám jmeno objektu(nazev objektu definový v nextion edtioru jsem kontroloval..). Při každém zavolaní fuknce getText se mi do console vypíše příkáz, který má být odeslan do displeje k získání hodnot, příkaz - get inputFFill.txt���. Možná bude i problém v samotném přenosu po seriové lince, kterou vyoužívám pro debbuging a zárověn pro odeslání příkazů. Handlery udalostí onclick, onrelease fungují. Děkuji za rady, omlouvám se za spageti kod


Kód: Vybrat vše

#include <SPI.h>
//WIFI
#include <ESP8266WiFi.h>
//JSON
#include <AsyncJson.h>
#include <ArduinoJson.h>
//Server
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//Display
#define nextion Serial
// #define Serial Serial1
//TIME LIB
#include <millisDelay.h>
millisDelay firstFillDelayObject;
// input pin for Analog reading Temperature
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

const int inputTemperature = 12;
OneWire oneWireDS(inputTemperature);
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS);

//Wifi ap-ssid, pw
const char *ssid = "ESP-AP";
const char *password = "123456789";

//from display
// NexText inputFFill = NexText(5, 2, "inputFFill");
// NexText fieldTimeout = NexText(5, 5, "fieldTimeout");
// NexButton buttonSleepMode = NexButton(4, 2, "btnSleepMode");

char buffer[10] = {0};

//Register object textNumber, buttonSubmit, buttonStop, to the touch event list.
// NexTouch *nex_listen_list[] = {
//   &fieldText,
//   &buttonSubmit,
//   &buttonStop,
//   &buttonSleepMode,
//   NULL};
// String dayInWeekFromUser;

// ANALOG VALUES
//potentiometer
String readingInt;
String currentHours;
String currentMinutes;
String currentDayInWeek;

//temperature
// String temperature;
float temperature;

int count = 0;

//eletricValve
boolean stateEletricValve = LOW;
#define outputPinEletricValve 14
boolean statePumpFilter = 0;
boolean stateHeating = 0;

AsyncWebServer server(80);

String nextionReceive(boolean read_data);void printFreeHeap()
{
 delay(200);
 Serial.println("DRAM Heap memory");
 Serial.println(ESP.getFreeHeap());
}
// DISPLAY functions
void nextionInit(int speedInit)
{
 nextion.begin(speedInit);
}

//------------------------------------------------------------------
void send_Command(const char *cmd)
{ // odeslani dat do displeje
 nextion.print(cmd);
 nextion.write(0xFF);
 nextion.write(0xFF);
 nextion.write(0xFF);
}

void sendText(String componentID, String text)
{ // odesli text
 String txt = componentID + ".txt=\"" + text + "\"";
 send_Command(txt.c_str());
}

void initFirstFillDelay(uint32_t startDelay)
{
 //firstFill values
 uint32_t firstFillDelayMs = startDelay * 60 * 1000;
 delay(100);
 firstFillDelayObject.start(firstFillDelayMs);
 if (!firstFillDelayObject.isRunning())
 {
  Serial.println("timer has not been set");
 }
 else
 {
  Serial.println("timer has been set succesfully");
  Serial.println(firstFillDelayMs);
  digitalWrite(outputPinEletricValve, HIGH);
 }
}

void stopFirstFill()
{
 char buffer[10] = {0};
 byte defaultState = 0;
 if (firstFillDelayObject.isRunning())
 {
  firstFillDelayObject.finish();
  digitalWrite(outputPinEletricValve, LOW);
  Serial.println("button stop was pressed");
  memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
  itoa(defaultState, buffer, 10);
  sendText("fieldTimeout", "0");
 }
 else
 {
  Serial.println("timer didnt started yet");
 }
}

long convertNextTextToInt(String text)
{
 uint32_t number = text.toInt();
 return number;
}

// void sendText(String componentID, String text) { // odesli text
//  String txt = componentID + ".txt=\"" + text + "\"";
//  send_Command(txt.c_str());
// }

void pageReturn(String page_ID)
{
 if (page_ID == "15")
 {
  
 }
}


String getText(String componentID)
{ // nacti text
 // String txt = "get " + componentID + ".txt";
 String txt = "get inputFFill.txt";
 send_Command(txt.c_str());
 txt = nextionReceive(false);
 txt = txt.substring(1, txt.length() - 3);
 Serial.println("function getText");
 Serial.println(txt);
 return txt;
}


void touchReturn(String page_ID, String component_ID, String touch_event)
{
 if (page_ID == "5") //firstFill
 {
  if (component_ID == "3")
  {
   // digitalWrite(outputPinEletricValve, HIGH);
   // String test = getText("inputFFill");
   // Serial.println(test);
   unsigned long delay = convertNextTextToInt(getText("inputFFill"));
   Serial.println(delay);
   if (delay > 0) initFirstFillDelay(delay);
  }
  else if (component_ID == "4")
  {
   // digitalWrite(outputPinEletricValve, LOW);
   stopFirstFill();
  }
 }
 else if (page_ID == "15")
 { //Temperature
  if (component_ID == "3")
  {
   // sendText("inputActualTmp", String(temperature));
   // sendText("3", String(temperature));
  }
 }
}


String nextionReceive(boolean read_data)
{ //returns generic

 boolean answer = false; // znacka
 char bite;       // promenna pro ulozeni znaku
 String cmd;       // promenna pro ulozeni textu
 byte countEnd = 0;   // pocitadlo
 unsigned long previous; // cas spusteni
 int timeout = 1000;   // doba po kterou se ceka na prichozi data
 previous = millis();

 do
 { // cekani na spravnou odpoved
  if (nextion.available())
  { // kdyz jsou k dispozici data, precti data
   bite = nextion.read();
   cmd += bite;
   if ((byte)bite == 0xff)
    countEnd++;
   if (countEnd == 3)
    answer = true;
  }
 } while (!answer && !((unsigned long)(millis() - previous) >= timeout)); // ceka na spravnou hodnotu, nebo uplynuti casu

 if (read_data)
 { // read general data
  if (cmd[0] == 0x65)
  { // Touch event return data
   // 0X65 + Page ID + Component ID + TouchEvent + End
   touchReturn(String(cmd[1], DEC), String(cmd[2], DEC), String(cmd[3], DEC));
  }
  else if (cmd[0] == 0x66)
  { // Current page ID number returns
   // 0X66 + Page ID + End
   pageReturn(String(cmd[1], DEC));
  }
  else if (cmd[0] == 0x67)
  { // Touch coordinate data returns
   // 0X67++ Coordinate X High-order+Coordinate X Low-order+Coordinate Y High-order+Coordinate Y Low-order+TouchEvent State+End
  }
  else if (cmd[0] == 0x68)
  { // Touch Event in sleep mode
   // 0X68++Coordinate X High-order+Coordinate X Low-order+Coordinate Y High-order+Coordinate Y Low-order+TouchEvent State+End
  }
 }
 else
 { //read get data
  if (cmd[0] == 0x70)
  { // String variable data returns
   // X70+Variable Content in ASCII code+End
   return cmd;
  }
  else if (cmd[0] == 0x71)
  { // Numeric variable data returns
   // 0X71+variable binary data(4 bytes little endian mode, low in front)+End
   return cmd;
  }
 }
}

//------------------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------------------

//registr events from display
void buttonSubmitCallback(void *ptr)
{

 // memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
 // itoa(number, buffer, 10);

 // fieldTimeout.setText(buffer);
}

void activateSleepMode(void *ptr)
{
 Serial.println("esp off");
 ESP.deepSleep(0);
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//------------------------------------------------------------------

void checkDisplay()
{               // kontrola prijatych dat
 if (nextion.available() > 0) // kontroluje obsah pameti, pokud nen nic odeslano, dalsi cast programu se neprovede
 {
  nextionReceive(true); // precist hodnoty z serial portu
 }
}

//------------------------------------------------------------------
void visible(String componentID, boolean visible)
{ // skryti/zobrazeni komponenty
 String vis = "vis " + componentID + "," + String(visible);
 send_Command(vis.c_str());
}
//------------------------------------------------------------------

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void setTimeoutButton(uint32_t delay)
{
 char endMessage[2] = "0";
 unsigned int number = trunc((delay / 1000));

 char buffer[10] = {0};
 byte defaultState;

 Serial.println("number before division");
 Serial.println(number / 60);
 if (number / 60 >= 1)
 {
  defaultState = trunc(number / 60);
 }
 else
 {
  defaultState = number;
 }

 if (firstFillDelayObject.justFinished())
  defaultState = 0;

 memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
 itoa(defaultState, buffer, 10);
 sendText("5", buffer);

 String delayString = String(delay);
 Serial.println("delay number truncated");
 Serial.println(number);
 Serial.println("delay string");
 Serial.println(delayString);
}

void setup()
{

 //Display
 nextionInit(9600);

 //Serial
 Serial.begin(9600);
 senzoryDS.begin();

 delay(1000);

 //Sets outputs pin
 pinMode(outputPinEletricValve, OUTPUT); //eletricValve

 //SPIFFS
 if (!SPIFFS.begin())
 {
  Serial.println("An error has occured while entering SPIFFS");
  while (1)
   ;
 }

 // Server
 WiFi.mode(WIFI_AP);
 //AP - mode
 WiFi.softAP(ssid, password);
 IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
 Serial.print(F("Soft-AP IP address = "));
 Serial.println(myIP);
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP adress client: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.println("Status: ");
 Serial.print(WiFi.status());
 server.begin();
}

float getTemperature()
{
 senzoryDS.requestTemperatures();
 // výpis teploty na sériovou linku, při připojení více čidel
 // na jeden pin můžeme postupně načíst všechny teploty
 // pomocí změny čísla v závorce (0) - pořadí dle unikátní adresy čidel
 return senzoryDS.getTempCByIndex(0);
}

void loop()
{
 //Display
 checkDisplay();

 //FIRST FILL POOL
 //just finished timer
 if (firstFillDelayObject.justFinished())
 {
  digitalWrite(outputPinEletricValve, LOW);
 }
 delay(20);
 //set text to timeoutObject
 if (firstFillDelayObject.remaining() >= 1)
 {
  setTimeoutButton(firstFillDelayObject.remaining());
 }
 //OPERATING HOURS


 //REGULATION temperature
 //Measurment
 temperature = getTemperature();
 delay(100);
 Serial.print("Teplota cidla DS18B20: ");
 Serial.print(String(temperature));
 Serial.println(" stupnu Celsia");
 delay(1000);

 delay(500);
 // Serial.println("potentiometer:");
 // Serial.println(readingInt);
 delay(300);
 // Serial.println("time");
 // Serial.println(currentDayInWeek);
 // Serial.println(currentHours);
 // Serial.println(currentMinutes);
}

mumin
Příspěvky: 1
Registrován: 31 črc 2020, 16:45
Reputation: 0

Re: Nextion displey - problém s načtením dat z displeje

Příspěvek od mumin » 31 črc 2020, 17:14

Ahoj, ano nemúžeš mít port obsazen zároveň terminálem a displejem. Pokud máš více jak 1 seriový port přesuň NEXTION na další. Pak ti to poběží.
např.

#define nextion Serial1

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host