forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!) - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)”, “https://forum.hwkitchen.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „forum.hwkitchen.cz (pozor! jsme na této nové adrese!)“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.